[การจีบสาว] ใช้ชีวิตให้คุ้มสมกับเป็นชาย

ไม่มีความคิดเห็น

สนุกกับการจีบสาว

สนุกกับการจีบสาว

1. "เราเป็นชาย เราไม่ซ่อนความรู้สึกชอบผู้หญิงเอาไว้ข้างใน"---ใช่ เราเป็นชาย
ธรรมชาติได้กําหนดเอาไว้แล้วว่าเราชอบผู้หญิง เราจะไปซ่อนความรู้สึกไม่ให้พวกเธอ

รู้ทําไม ผมเห็นชายหลายคนเอาแต่แอบมองสาวที่พวกเค้าชอบอยู่ห่างๆ ไม่กล้าบอก

ไม่กล้าแสดงออกให้เธอรู้ พวกเค้าเอาแต่แอบมองอยู่อย่างนั้น พอสาวๆหันมา พวกเค้าแทบจะ
วิ่งหนีจากตรงนั้นไปให้เร็วที่สุด มันไม่น่าเชื่อ! แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราเป็น

ชายเราต้องแสดงออกให้เธอรู้ เราต้องเข้าไปขอเบอร์เธอ

2."เราทําในสิ่งที่เราอยาก"--- ชีวิตคนเราเริ่มที่การเกิด และสิ้นสุดลงเมื่อตาย สิ่งที่เรา
จะทําระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมันขึ้นอยู่กับเราอย่างแท้จริง ทําในสิ่งที่เราอยาก
มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทําในสิ่งที่เราอยากทํา เพราะว่าชีวิตเรามันก็เป็นของเรา ถ้าเรา
อยากจะจีบสาวสักคน ทําไปเลยไม่จําเป็นต้องไปแคร์สายตาคนอื่น

3."เราใช้ชีวิตอย่างสนุก"--ใช้ชีวิตให้คุ้ม สนุกกับมัน สนุกกับการที่ได้ทําสิ่งใหม่ๆ

สนุกกับการที่ได้ทําในสิ่งที่ไม่กล้า สนุกกับการจีบสาว สนุกกับการถูกปฎิเสธ
ยิ่งเราสนุกกับมันเท่าไร สิ่งดีๆก็จะตามมามากขึ้นเท่านั้น ชีวิตที่ไม่มีความสนุก

ก็เหมือนกับตายไปแล้วนั่นเอง ทําตัวให้มีชีวิต ทําตัวให้สนุก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น