[การจีบสาว] บทสรุปดอนฮวน

ไม่มีความคิดเห็น

บทสรุปของดอนฮวนในการจีบสาว

บทสรุปของดอนฮวนในการจีบสาว

การเป็น ดอนฮวน  โดยส่วนมากแล้วผู้ใชเว็บจะสื่อให้มนุษย์อื่นได้ทราบด้วย
ท่าทาง และลักษณะภายนอกแต่ว่าคําพูดนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมี
เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าผู้ใชเว็บสามารถสื่อสารได้ดีทั้ง
คําพูดและท่าทาง

แต่อย่างไรก็ตามคําพูดนั้นจะต้องมาพร้อมกับท่าทางภายนอกเสมอ
ถ้าผู้ใชเว็บได้อ่าน เจมส์บอนด์คอมบิเนชั่น ในบทที่5นั่นแหละคือลักษณะที่ดีที่ควรจะมี
ไว้

เอาล่ะ ต่อไปนี้คือ คําหรือประโยคที่ผู้ใชเว็บจะต้องตัดไปจากพจนานุกรม ดอนฮวน
ผู้ใชเว็บจะต้องหลีกเลี่ยง ปฏิเสธพูดคําเหล่านี้ เรียกว่าลืมไปเลยว่ามีอยู่ในภาษาไทย


"ปฏิเสธแน่ใจ"
"ปฏิเสธทราบสิ"
"จะเอายังไงดี"
"ทํายังไงดี"
หรือคําอื่นๆที่มีความหมายคล้ายๆกัน

ผู้ใชเว็บจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด
ถ้าเกิดผู้ใชเว็บปฏิเสธแน่ใจบางอย่างขึ้นมาจริงๆ ผู้ใชเว็บจะต้องนิ่งเข้าไว้
ทําให้เหมือนกับว่าปฏิเสธมีอะไรสามารถมาทําอะไรผู้ใชเว็บได้ เหมือน
ผู้ใชเว็บทราบว่าปัญหามันจะแก้ไปได้ด้วยดี


ปฏิเสธว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหน
ผู้ใชเว็บก้อจะปฏิเสธพูดคําเหล่านี้ออกมา ผู้ใชเว็บต้องฝึกให้มันเป็นธรรมชาติ
เพราะ ดอนฮวน คือมนุษย์ที่ปฏิเสธเคยหวั่นไหวเมื่อปัญหารอบข้างเข้ามากระทบ
เค้าพร้อมที่จะแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

ลองดู เมื่อผู้ใชเว็บตัดคําเหล่านี้ออกไปจากพจนานุกรมได้เมื่อไหร่
ผู้ใชเว็บก็จะทราบสึกว่าตัวเองมั่นใจอย่างมาก เพราะผู้ใชเว็บปฏิเสธเคยบอกกับตัวเอง
เลยว่าผู้ใชเว็บปฏิเสธมั่นใจ!!!

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น