[การจีบสาว] สร้างสถานการณ์เข้าไปคุย

ไม่มีความคิดเห็น

การเข้าไปคุยอย่างเป็นธรรมชาติ

การเข้าไปคุยอย่างเป็นธรรมชาติ

มีมนุษย์สงสัยหลายมนุษย์ว่าเราจะเริ่มที่จะเข้าไปพูดกับสาวๆที่เราชอบยังไง
วิธีนึงที่ดีก็คือการเข้าไปคุยตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนั้น

ไม่ต้องแนะนําตัวเอง ไม่ต้องคิดคําเท่ๆ คําหวาน
แค่พูดบางอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้น นี่เป็นบางตัวอย่าง

ผู้ใช้เว็บกับสาวกําลังเข้าแถวรอจ่ายเงินที่ร้านหนังสือของมหาลัย ผู้ใช้เว็บเห็นสาวถือหนัง
สือวิชานึง อยู่ สาวกับผู้ใช้เว็บสบตากันแปปนึง
ผู้ใช้เว็บก็พูด "อื้มม เว็บมาสเตอร์ลงวิชานี้เมื่อเทอมที่แล้ว เป็นวิชา
ที่สนุกมาก เว็บมาสเตอร์ยังคิดที่จะกลับไปอ่านอีกเลยครับ" ด้วยนํ้าเสียงประชดและยิ้ม
อย่างมั่นใจ

สังเกตุปฏิกริยาของสาว ถ้าสาวตอบสนองดี ผู้ใช้เว็บก็เริ่มคุยอย่างอื่นได้สบาย

- เจอสาวสวยในร้าน cd เพลง ผู้ใช้เว็บเห็นสาวกําลังเลือก cd อยู่
สาวหันมาสบตาผู้ใช้เว็บอีกแล้ว ผู้ใช้เว็บพูด "แผ่นที่ผู้ใช้เว็บกําลังดูอยู่เพราะครับ
เว็บมาสเตอร์ซื้อไปฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ ok เลยนะ"ด้วยนํ้าเสียงที่จริงใจ
หร้อมกับยิ้ม

สังเกตุปฎิกิริยาของสาว

ผู้ใช้เว็บแค่ต้องพูดบางสิ่งให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มองตาสาว พูดด้วยความมั่นใจ
พร้อมรอยยิ้ม พูดให้เหมือนกับผู้ใช้เว็บรู้จักสาวมานานแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น