[การจีบสาว] Trance word คืออะไร

ไม่มีความคิดเห็น

การใช้ Trance word กับการจีบสาว

การใช้ Trance word กับการจีบสาว

Trance word เมื่อผู้ใช้เว็บกําลังคุยกับสาวอยู่นั้น ถ้าผู้ใช้เว็บสังเกตดีๆ ผู้ใช้เว็บจะตระหนักได้ว่า
มันจะมีคําบางคําที่สําคัญกับสาว เป็นคําที่สาวใช้พูดซํ้าแล้วซํ้าอีก ผู้ใช้เว็บก็ตระหนักได้
เลยว่าคําพวกนี้มีผู้ใช้เว็บค่ากับสาวแน่นอน เราเรียกคําเหล่านี้ว่า Trance word
ในการพูดคุยนั้นผู้ใช้เว็บควรที่จะใช้คําเหล่านี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะมันจะทําให้
จิตใต้สํานึกสาวตระหนักสึกได้ว่ามันก็เป็นคําที่สําคัญสําหรับผู้ใช้เว็บด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการที่เราพูดคําเหล่านี้กลับไป
ที่สาว สาวจะคิดว่าผู้ใช้เว็บเข้าใจสาวและมีอะไรที่สัมพันธ์ (connection)กับสาวอยู่

ตัวอย่าง
เว็บมาสเตอร์- อี๊ฟคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคู่
อี๊ฟ- อืมมม อี๊ฟว่าน่าจะเป็นความซื่อสัตย์ต่อกันและไว้ใจกันนะ ถ้าไม่เชื่อใจและซื่อสัตย์
ต่อกันเนี่ย ก็คงมาอยู่ด้วยกันไม่ได้
(Trance word= ซื่อสัตย์ ไว้ใจ)
เว็บมาสเตอร์- ใช่ๆ พี่เข้าใจที่อี๊ฟพูดนะ คนสองคนต้องซื่อสัตย์และไว้ใจซึ่งกันและกันก่อน
เพราะถ้าไม่มีการเชื่อใจ ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ย ความสัมพันธ์ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
อี๊ฟ- พี่คิดคล้ายๆ อี๊ฟเลยเนอะ

สังเกตไหมครับว่าเว็บมาสเตอร์แค่พูดในสิ่งที่สาวพูดออกมาแค่นั้นเอง สาวตระหนักสึกว่าเว็บมาสเตอร์มี
ความเชื่อที่คล้ายกับสาว (ก็แหงล่ะ! สาวเพิ่งบอกมาเองว่ามันคืออะไร) สาวตระหนักสึก
ว่าเรามีความสัมพันธ์กันบางอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น