[การจีบสาว] เทคนิคการคุยที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น

เทคนิคการคุยกับสาวๆ

เทคนิคการคุยกับสาวๆ
1. ผู้ใช้เว็บต้องมีความรู้สึกอยากจะค้นหาตัวตนของคนที่คุยอยู่ด้วยจริงๆ สมองของ
เราคิดเรื่องต่างๆได้มากมาย ทําไมผู้ใช้เว็บจะหาเรื่องที่คุยไม่ได้ ลองทําใจให้สบาย
แล้ว คิดเรื่องที่จะคุย

2.เป็นนักฟังที่ดี ผู้ใช้เว็บตั้งใจฟังสิ่งที่สาวเล่า ผู้ใช้เว็บจับประเด็นคําถามใหม่จากประโยค
ที่สาวพูดออกมา แล้วถามสาวต่อ ผู้ใช้เว็บนํา สาวตาม

3. ถามคําถามที่ไม่สามารถ ตอบได้ด้วยคําว่า "ใช่" หรือ "ไม่" อย่างเดียวได้
เช่นเฟิร์นรู้สึกยังไงที่ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆ คําถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกจะใช้ได้ดี
จะทําให้สาวเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา ให้สาวเปิดใจกับเรามากขึ้น

4. ให้สาวเป็นคนที่พูดมากกว่าผู้ใช้เว็บ เรตติ้งควรจะเป็น สาวพูด70% ผู้ใช้เว็บ30%
ผู้ใช้เว็บแค่จับประเด็นที่น่าสนใจแล้ว ฟังสาวเผยความรู้สึกออกมา

5.สนุกกับมัน การคุยนั้นควรจะคุยสิ่งที่สบายๆ ไม่เครียด

อย่าคุยเรื่องปัญหาการเรียน หรือปัญหาการทํางานโดยเด็ดขาด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น