[การจีบสาว] ความสุขคืออะไรกันแน่

ไม่มีความคิดเห็น

สร้างความสุขให้ตัวคุณเองให้ได้จีบสาว

สร้างความสุขให้ตัวคุณเองให้ได้จีบสาว
เอาล่ะครับ บทนี้เป็นบทที่สําคัญมากอีกบทหนึ่ง เอ่อ...จริงๆแล้วเว็บมาสเตอร์บอกผิดครับ
ไม่ได้สําคัญมากหรอกแต่มัน.....สําคัญที่สุดต่างหาก!!! เพราะว่าเว็บมาสเตอร์กําลังจะบอกถึง
สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ผู้ใช้เว็บ มันเป็นจุดมุ่งหมายหลักอันดับแรกในชีวิต
เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้เว็บตระหนักสึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่ มันทําให้ผู้ใช้เว็บตระหนักสึกว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่มีค่า มีความหมาย
ครับ เว็บมาสเตอร์กําลังบอกถึงคําว่า
"ความสุข"
ความสุขนี่แหละครับที่ทําให้พวกผู้ใช้เว็บได้เข้ามาในเวบนี้ ผู้ใช้เว็บต้องการที่จะได้ความสุขจากการจีบสาว
ผู้ใช้เว็บต้องการให้มันประสบผลสําเร็จ
ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกมนุษย์ต่างก็พยายามที่จะได้มันมา ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม ไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเค็ญ
แค่ไหน ทุกมนุษย์ก็ยังดิ้นรนเพื่อที่จะได้มันมาอยู่ดี

แล้วความสุขของของมนุษย์ทั่วไปอยุ่ที่ไหนครับ ยกตัวอย่างเช่น nice guy
ผู้ใช้เว็บคิดว่าความสุขของ nice guy อยู่ที่ไหนครับ? อื้มม ผู้ใช้เว็บลองให้ผู้ใช้เว็บดอนฮวนมาถามผู้ใช้เว็บ nice guy กันดูดีกว่า
"ผู้ใช้เว็บ nice guy ครับ ความสุขที่สุดในชีวิตของผู้ใช้เว็บอยู่ที่ไหนครับ" ดอนฮวนถาม
ผู้ใช้เว็บ nice guy ตอบมามากมาย
"การที่สาวสวยตกปากรับคําออกเดท "
"เมื่อได้ไปดูหนังกับสาวสวยสองต่อสอง"
"เมื่อสาวมนุษย์ที่หมายปองยอมให้จับมือ"
"เมื่อเว็บมาสเตอร์ให้ดอกไม้เธอแล้วเธอเข้ามากอดเว็บมาสเตอร์"
"เมื่อเธอยอมรับเว็บมาสเตอร์เป็นแฟน"
"เมื่อเธอเข้ามาหอมแก้มเว็บมาสเตอร์และบอกว่าคิดถึง"

"ผู้ใช้เว็บถามเว็บมาสเตอร์ทําไมครับผู้ใช้เว็บ ดอนฮวน ในเมื่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต่างก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้เว็บและเว็บมาสเตอร์มีความสุขที่สุด" nice guy ถามกลับ
"ผู้ใช้เว็บ nice guy ใช่ครับสิ่งที่ผู้ใช้เว็บบอกมา เว็บมาสเตอร์ไม่ปฎิเสธหรอกครับว่ามันทําให้เว็บมาสเตอร์มีความสุข
แต่ผู้ใช้เว็บตระหนักมั้ยว่ามันยังไม่ใช่ความสุขที่สุดสําหรับเว็บมาสเตอร์ มันยังไม่ใช่ครับ"
"ไม่น่าเป็นไปได้!!! มีสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้เว็บมีความสุขมากกว่านี้อีกเหรอครับ? มันคืออะไรกันแน่
ผู้ใช้เว็บ ดอนฮวน ลองบอกให้ฟังหน่อยสิครับว่าความสุขของผู้ใช้เว็บอยู่ที่ไหน?" nice guy งุนงงกับคําตอบที่ได้รับ

"ได้ครับ แต่เว็บมาสเตอร์จะเล่าเป็นนิทานให้ผู้ใช้เว็บฟังก็แล้วกัน"

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เทพเจ้าผู้สรรค์สร้างความสุขได้เรียกเทพเจ้าจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันเพื่อ
ประชุมในวาระสําคัญ แล้วเทพเจ้าแห่งความสุขก็บอกขึ้นว่า
"หลังจากที่มนุษย์ได้ทราบข่าวว่าข้าได้นําความสุขไปเก็บไว้ที่ดินแดนอันไกลโพ้นแห่งหนึ่ง ก็ได้มีมนุษย์จํานวนมากมาย
ออกเดินทางไปที่ดินแดนแห่งนั้นเพื่อนําความสุขมาสู่แดนมนุษย์ แต่สิ่งที่ข้าไม่คาดฝันก็คือมนุษย์ต่างก็อยากจะได้ความสุข
มาครอบครองแต่เพียงผู้เดียว ระหว่างการเดินทางจึงเกิดการแก่งแย่ง ทะเลาะวิวาทกันในหมู่มนุษย์ขึ้นมา เกิดการเห็นแก่ตัว
บ้างก็เข่นฆ่ากันเองไม่มีความสงบเหลืออยู่อีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ข้าว่าข้าจะดัดนิสัยพวกมนุษย์เหล่านี้สักหน่อย
และนําความสุขไปเก็บไว้ที่อื่น ท่านทั้งหลายคิดว่าข้าควรจะทําเช่นไรดี?" เทพเจ้าแห่งความสุขถาม
"ข้าว่าท่านควรจะนําความสุขไปซ่อนใต้มหาสมุทรที่ลึกที่สุด" เทพเจ้าองค์หนึ่งให้ความเห็น
"ไม่ได้ ผู้ใช้เว็บทําเช่นนั้นไม่ได้เพราะมนุษย์ก็จะหาวิธีดํานําลงไปค้นหาความสุขอยู่ดี" เทพเจ้าแห่งความสุขบอก
"ถ้าอย่างนั้นผู้ใช้เว็บก็ควรจะนําความสุขไปไว้บนภูเขาที่สูงที่สุด ที่มนุษย์ยากจะปีนขึ้นไป" เทพเจ้าอีกองค์เสนอ
"ไม่ได้อีกเช่นกันท่าน เพราะว่าในที่สุดมนุษย์ก็จะคิดวิธีปีนขึ้นไปบนภูเขาและการแก่งแย่งกันก็จะไม่ลดน้อยลงด้วย"
เทพเจ้าทั้งหลายต่างก็ประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเป็นเวลานาน จนในที่สุดเทพเจ้าแห่งความสุขก็ตะโกนขึ้นมาว่า
"ข้าคิดออกแล้ว!!!"
"ท่านคิดอะไรอยู่หรือ?" เทพทุกองค์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
"ข้าคิดออกแล้วว่าข้าจะนําไปซ่อนไว้ในที่ซึ่งมนุษย์น้อยมนุษย์นักจะคาดเดาได้ ข้าจะนําความสุขไปซ่อนไว้ในใจของพวกมนุษย์เอง"
"ซ่อนไว้ในใจหรือ?"
"ใช่ ข้าจะนําความสุขไปซ่อนไว้ในใจของมนุษย์ทุกมนุษย์ การแก่งแย่งก็จะลดน้อยลง และมันก็จะมีมนุษย์น้อยมนุษย์ที่
สามารถตระหนักได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใด และด้วยวิธีนี้พวกมนุษย์ก็จะสามารถเลือกได้เองด้วยว่า
พวกเขาอยากจะมีความสุขหรือไม่ เพราะว่าความสุขอยู่ในใจพวกเขาแล้วนั่นเอง"

หลังจากดอนฮวนเล่านิทานจบ nice guy ก็บอกขึ้นมาว่า
"ผู้ใช้เว็บกําลังจะบอกเว็บมาสเตอร์ว่าความสุขของผู้ใช้เว็บอยู่ที่......."
"ใช่ครับ ความสุขที่สุดมันอยู่ที่ใจเว็บมาสเตอร์นั่นเอง ความสุขที่สุดของเว็บมาสเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ภายนอก
แต่มันมาจากภายในตัวเว็บมาสเตอร์ครับ มันขึ้นอยู่กับตัวเว็บมาสเตอร์" ดอนฮวน ตอบ
ความสุขของดอนฮวนขึ้นอยู่กับตัวเค้าเอง ความสุขที่แท้จริงมาจากภายในตัวเอง
ทุกๆบท ทุกๆเทคนิคในเวบจะไร้ค่า ไร้ความหมายไปเลยถ้าผู้ใช้เว็บยังไม่มีความสุขกับตัวเอง
neg-hit , cocky funny, challenge, กําจัดความดิ้นรน ,......... และอีกร้อยแปดพันเก้า
ทุกๆอย่างครับ!!!

มันจะมีประโชน์อะไรครับถ้าผู้ใช้เว็บสามารถจีบสาวติดได้แต่ผู้ใช้เว็บไม่มีความสุขกับตัวผู้ใช้เว็บเอง
มันจะมีประโยชน์ยังไงถ้าเมื่อเธอทําดีกับผู้ใช้เว็บแล้วผู้ใช้เว็บมีความสุขมาก แต่พอเธอเริ่มห่างเหิน
ผู้ใช้เว็บกลับเศร้าและทุกข์ระทม
ผู้ใช้เว็บกําลังไปรอให้เธอมาทําให้ผู้ใช้เว็บมีความสุข ความสุขของผู้ใช้เว็บขึ้นอยู่เธอ ความสุขของผู้ใช้เว็บ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เว็บเอง!!!
ทําไมผู้ใช้เว็บไม่สร้างความสุขขึ้นมาจากภายในตัวเองล่ะครับ มันง่ายกว่าที่คิดมาก
และผู้ใช้เว็บตระหนักมั้ยครับว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดดดดดดดดดดดดที่จะทําให้ผู้ใช้เว็บจีบสาวติดเลยก็ว่าได้
เว็บมาสเตอร์จะเล่าเรื่องของเว็บมาสเตอร์ให้ฟัง
เมื่อตอนที่เว็บมาสเตอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆนั้น เว็บมาสเตอร์เริ่มตระหนักสึกว่าตัวเองได้พัมนาไปทีละนิดๆๆๆๆ
และเมื่อเว็บมาสเตอร์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เว็บมาสเตอร์ก็มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นๆๆๆๆๆๆๆ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเว็บมาสเตอร์ก้อตระหนักและเข้าใจ
ได้เลยว่าเว็บมาสเตอร์ไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาทําให้เว็บมาสเตอร์มีความสุข เพราะว่าเว็บมาสเตอร์สามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากตัวเว็บมาสเตอร์เอง
เว็บมาสเตอร์ไม่จําเป็นต้องรอให้สาวมาชอบถึงจะมีความสุข
เว็บมาสเตอร์ไม่จําเป็นต้องให้มนุษย์อื่นมาสนใจเว็บมาสเตอร์ถึงจะมีความสุข
ความสุขของเว็บมาสเตอร์ไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์อื่นอีกต่อไป
ถามว่าแล้วเว็บมาสเตอร์มีความสุขมั้ยถ้าเว็บมาสเตอร์จีบสาวมนุษย์ที่ชอบติด
เว็บมาสเตอร์ตอบได้เลยว่าเว็บมาสเตอร์มีความสุขครับ และสุขมากด้วย
แล้วถ้าสาวมนุษย์ที่ชอบมาทําดีกับเว็บมาสเตอร์ล่ะมีความสุขมั้ย
ตอบได้เหมือนเดิมว่ามีความสุขครับ
การที่มนุษย์อื่นมาทําให้ผู้ใช้เว็บมีความสุขมันดีครับ เว็บมาสเตอร์รับไว้ด้วยความเต็มใจ
แต่ความสุขอันดับแรกเว็บมาสเตอร์สร้างมันขึ้นมาจากภายในตัวเอง
ตระหนักมั้ยครับ มีอยู่วันนึงที่เว็บมาสเตอร์เดินอยู่ในมหาวิทยาลัย
วันนั้นเป็นวันที่เว็บมาสเตอร์มีความสุขมาก เว็บมาสเตอร์หันไปมองมนุษย์ทั่วไป
เว็บมาสเตอร์ตระหนักได้เลยว่าพวกเขาไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองเท่าไหร่นัก
บางมนุษย์นั่งซึม แววตาเศร้าสร้อย บางมนุษย์นั่งเหม่อลอย
เหมือนพวกเขากําลังรอให้บางสิ่งบางอย่างมาทําให้พวกเขามีความสุข
เว็บมาสเตอร์มาคิดได้ว่าเว็บมาสเตอร์โชคดีนะที่ความสุขของเว็บมาสเตอร์ขึ้นอยู่กับตัวเว็บมาสเตอร์เอง
วันนั้นเว็บมาสเตอร์เดินอยุ่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขที่สุด และเชื่อมั้ยครับ
มีสาวไม่ตํากว่า 7-8 มนุษย์ที่หันมาแล้วก็ยิ้มให้กับเว็บมาสเตอร์!!!
เว็บมาสเตอร์เดินไปหาเพื่อน เพื่อนก็ถามว่า "เฮ้ย ทําไมมึงดูมีความสุขจังเลยวะ วันนี้"
ใช่ครับ เว็บมาสเตอร์กําลังจะบอกว่าเมื่อความสุขของผู้ใช้เว็บขึ้นอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่
มนุษย์อื่นๆ เค้าจะตระหนักสึกได้ และจะมีมนุษย์มากมายที่เข้ามาสนใจในตัวผู้ใช้เว็บ
เพียงเพราะว่าผู้ใช้เว็บกําลังมีความสุขกับตัวเอง!!!
คิดดูสิครับ มนุษย์ทั่วไปความสุขจะอยู่ภายนอก อยู่ที่วัตถุ สิ่งของหรือไม่ก็รอให้
มนุษย์อื่นมาทําให้มีความสุข แต่พอความสุขของผู้ใช้เว็บขึ้นอยู่กับตัวเอง มนุษย์อื่นจะแปลกใจ
และสงสัยขึ้นมาทันทีว่า ทําไมผู้ใช้เว็บถึงดูมีความสุขมากจังเลย เหมือนผู้ใช้เว็บเป็นมนุษย์ที่มี
ความสุขที่สุดในโลก พวกเค้าจะเข้ามาหาผู้ใช้เว็บ และค้นหาคําตอบให้ได้ พร้อมทั้ง
หวังด้วยว่าผู้ใช้เว็บจะสามารถแบ่งปันความสุขให้พวกเค้าได้
และนั่นจะเป็นเวลาที่สาวๆจะมารุมล้อมผู้ใช้เว็บอย่างมากมา

มาเริ่มสร้างความสุขจากภายในตัวเอง
-หลงรักตัวเอง ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบและต้องการ
-ดีใจกับสิ่งเล็กๆน้อยที่ตัวเองทํา เช่น มีความสุขกับการ
ที่ได้ไปเดินเล่นในหมู่บ้าน การปั่นจักรยาน การดูดาวยามกลางคืน
-มองโลกในแง่ดี และตระหนักด้วยว่าปัญหาทุกอย่างจะมีทางแก้ของมัน
-ดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่และพยายามทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด
-ตระหนักว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะมาจมอยู่กับความทุกข์ใจ
นี่คือเทคนิคที่ดีและสําคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ในการจีบสาว
เพราะเมื่อความสุขขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะตามมา
ความมั่นใจ- ผู้ใช้เว็บจะไม่กลัวการจีบสาว เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผู้ใช้เว็บก็ยังมีความสุขได้
ความสนุกสนาน- เมื่อผู้ใช้เว็บมีความสุข ผู้ใช้เว็บก็สามารถจีบสาวได้อย่างที่ใจต้องการและสนุกไปกับมัน
ความท้าทาย- ผู้ใช้เว็บไม่ต้องไปรอให้ใครมาทําให้ผู้ใช้เว็บมีความสุข ตรงกันข้ามทุกมนุษย์อยากที่จะให้ผู้ใช้เว็บมาทําให้เค้ามีความสุข ผู้ใช้เว็บเป็นมนุษย์ท้าทาย

ความตลก- ในเมื่อผู้ใช้เว็บมีความสุขผู้ใช้เว็บก็สามารถแบ่งปันให้กับมนุษย์อื่นๆได้ด้วย ผู้ใช้เว็บจะเป็นมนุษย์ที่ตลกขึ้น
ความมีเสน่ห์- ผู้ใช้เว็บจะมีเสน่ห์ เพราะผู้ใช้เว็บเป็นมนุษย์ที่แตกต่าง ทุกมนุษย์จะเข้ามาสนใจผู้ใช้เว็บ

ความสุขของดอนฮวนขึ้นอยู่กับตัวเอง
ผู้ใช้เว็บจะกลายเป็นมนุษย์ที่แบ่งปันความสุขให้มนุษย์อื่นๆ
ผู้ใช้เว็บจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขอย่างเหลือเฟือ

แล้วจะมีสาวมนุษย์ไหนกล้าปฎิเสธผู้ใช้เว็บได้อีกหรือครับ

ในเมื่อเธอเจอผู้ใช้เว็บเท่ากับว่าเธอเจอความสุข

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น