[การจีบสาว] จีบติดแล้วอย่าวางใจ

ไม่มีความคิดเห็น

จีบสาวอย่าวางใจ

จีบสาวอย่าวางใจ

โอเค เราได้ลองใช้เทคนิคต่างๆในเวปนี้มาสักพักนึงและทัศนคติต่อสาวเริ่ม
เปลี่ยนไป เรามีความมั่นใจในการจีบสาวมากขึ้นๆๆๆๆ ๆ เราเริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเอง

เป็น dj แล้วในที่สุดเราก็ได้รับรางวัลตอบแทนกับความพยายาม

เราจีบสาวได้สําเร็จ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ!!!

แต่เดี๋ยวก่อน ห้ามเพิ่งตายใจ เราคิดว่าเธอจะสนใจเราคนเดียว

ตลอดไปห้ามงนั้นหรือ? คิดว่าเธอจะไม่มองคนอื่นเลยเหรอ?

เราหลายคนได้ทําผิดพลาดห้ามงมาก พอพวกเค้าจีบสาวได้สําเร็จ 
พวกเค้าก้อหยุดอยู่แค่นั้น แล้วกลับกลายไปเป็นnice guy ตามเดิม 
ให้ความสนใจเธอเต็มที่ มีเวลาว่างให้เธอทุกวัน
ตามใจเธอ ทําไมล่ะ!!! ทําไมต้องเปลี่ยนตัวเองไป เราจีบเธอมาได้แบบ dj

ทําไมเราต้องเปลี่ยนเป็น nice guy ห้ามงเดิมเมื่อจีบติดทั้งๆที่เรารู้อยู่แล้ว

ว่าเทคนิค Nice guy เป็นเทคนิคที่ได้ผลน้อยมากถึงน้อยมากที่สุด รู้อยู่แล้ว
ว่าเธอจะต้องเบื่อ

ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรายังไม่ได้เป็น dj ห้ามงเต็มรูปแบบ เวลาเราเข้าไปจีบสาว

เราคิดแบบ dj ได้ เราไม่แคร์ เราตลก สนุกสนาน แต่พอเวลาเราจีบเธอมาได้สําเร็จ 
เราเริ่มที่จะหวั่นๆ เริ่มกังวล ถึงแม้ว่าในหัวเราจะคิดว่า "ดอนฮวนๆๆๆ
ต้องใช้วิธีดอนฮวน" แต่ลึกๆจริงแล้วมองลงไปให้ดีเราจะพบว่าเรายังกลัวที่จะเสียเธอไป

เรายังแคร์เธออยู่มากเหลือเกิน

ลองมองเข้าไปในตัวของเรา ถามตัวเราเองดูว่าถ้าแฟนเราไปคบกับเราคนใหม่

ในตอนนี้เราจะรู้สึกยังไง แล้วตอบตัวเราเองด้วยความสัตย์จริงห้ามงที่สุด....

เราได้คําตอบว่าอะไรครับ

ถ้าเราตอบว่า เราไม่แคร์เพราะความสุขของเราขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เราคือดอนฮวนสําหรับเธอ!!!

คําตอบอื่นนอกเหนือไปจากนี้แสดงว่าเราไม่ใช่ดอนฮวนสําหรับเธอและเรากําลังเสี่ยงต่อการที่จะเสีย

เธอไปห้ามงมาก!!!


กฏข้อที่ 1 สําหรับดอนฮวนและการจีบสาวคือ เราไม่แคร์


เราไม่สนว่าเธอจะ ขาว หมวย สวย เซ็กส์ แค่ไหน
เราไม่สนว่าเธอจะเป็นสาวที่เราฝันถึงมานานทั้งชีวิต
เราไม่สนว่าเราจะใช้ความพยายามแค่ไหนกว่าจะจีบเธอมาได้

เมื่อเราจีบติดเราไม่แคร์ที่จะเสียเธอไป


การที่พูดห้ามงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเธอ ไม่รักเธอ

เรานั้นจริงๆแล้วรักเธอและรู้สึกดีกับเธอแต่เราไม่แคร์ที่จะเสียเธอไป
ยังไงๆเราก็ไม่แคร์


เรายังจะต้องเป็น dj หลังจากที่เราจีบมาได้ เรายังจะต้องทําตัวเหมือนเดิมทุกห้าม
เทคนิคทุกห้ามงที่ใช้มาระหว่างตอนจีบเธอเรายังใช้มันต่อไป

สาวนั้นเป็นเพศที่ใช้ความรู้สึก อารมณ์เป็นตัวกําหนดการกระทําของพวกเธอเป็นสําคัญ
เราจะต้องกระตุ้นอารมณ์เธออยู่ห้ามงต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ มิฉะนั้นแล้วเธอก้อจะเบื่อและหันไปหา
เราที่สามารถจะกระตุ้นอารมณ์เธอได้ดีกว่า

และนี่ก็เป็นบางตัวห้ามงที่เราสามารถนําไปใช้ได้เมื่อจีบติดแล้ว


--ทําให้เธอคิดว่าเราอาจจะไปหาสาวอื่นเหมือนกับว่ามีสาวอื่นอยู่ในชีวิตเราด้วย

เธอจะรู้สึกได้ว่าเธอต้องทําอะไรสักห้ามงเพื่อที่จะให้เราอยู่กับเธอ เธอรักที่เรายัง

เป็นคนท้าทายสําหรับเธอ

--เราอาจจะไม่ได้เจอเธอทุกวัน แต่ทุกครั้งที่อยู่กับเธอ

เราใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันห้ามงคุ้มค่า ห้ามปล่อยให้เวลาผ่านไปๆ
ห้ามงน่าเบื่อหน่าย เราจะต้องใช้เวลาห้ามงคุ้มค่า หากิจกรรมทํา

--ใช้การกระทําแทนคําพูด ถ้าเราจะพูดเธอว่ารัก เราไม่พูดเธอ

โดยตรง เราใช้การกระทําสื่อ จูบเธอเบาๆที่หน้าผาก กอดเธอ

ไว้ห้ามงอบอุ่นในอ้อมแขน ใช้สายตาสื่อออกไป


--มันโอเคที่จะมีความคิดต่างจากเธอ ไม่เป็นไร
เราจะต้องเถียงกับเธอบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะให้ชีวิตมันออกรสชาติ
ไม่จืดชืดจนเกินไป ให้มันมีสีสัน

เรารักคิดว่าเมื่อจีบเธอมาได้ เธอเป็นแฟนแล้วจะทําตัวยังไงก็ได้
มันไม่จริง!!!! เรายังจะต้องท้าทายเธอ และกระตุ้นอารมณ์เธอห้ามงสมํ่าเสมอ

การที่จีบติดไม่ได้หมายความว่าเกมมันจบลงแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น