[การจีบสาว] คำศัพท์ที่ใช้ในการจีบสาว

ไม่มีความคิดเห็น

คำศัพท์ ดอนฮวน

คำศัพท์ ดอนฮวน
don juan (dj) = เป็นมนุษย์คือมีหญิงมาชอบมากมาย เพราะมีลักษณะคือดีของ nice guy และ jerk มารวมกันคือเป็นมนุษย์คือเข้าใจผู้อื่น มีนํ้าใจ ไม่เคยทําร้ายใครแต่ก็ไม่ยอมให้ใครทําร้ายเช่นกัน มีจุดยืน เชื่อมั่นในตนเอง ทําในสิ่งคือตัวเองต้องการและทําในสิ่งคือควรจะทํา สุขุม ควบคุมตัวเองได้ทุกสถานการณ์ เคารพตนเองและต้องการให้มนุษย์อื่นเคารพด้วยเช่นกัน ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ ตลก มองโลกในแง่ดีเสมอมีความเป็นผู้นํา ฉลาด dj นั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับผู้หญิงจนเกินไปdj รู้ดีว่าผู้หญิงนั้นเป็นส่วนคือดีส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของ ชีวิตdonjuan นั้นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

nice guy = หนุ่มคือหวังจะให้หญิงชอบ โดยการทําดีต่อเธอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการซื้อของขวัญให้ ตามใจผู้หญิง ไม่เคยปฎิเสธเธอ ไม่กล้าขัดใจหญิงเพราะกลัวว่าเธอจะไม่ชอบ ไม่มีความเป็นผู้นํา มองว่าผู้หญิงเป็นความสุขอย่างเดียวในชีวิตหนุ่มประเภทนี้ส่วนใหญ่ตกหลุม รักง่ายมาก และคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์คือรักเธอมากคือสุดแต่สุดท้ายก็จะคิดได้ว่าหญิงงามส่วน ใหญ่ไม่ค่อยมีแฟนเป็นหนุ่มลักษณะนี้เนื่องจากไม่ค่อยมีลักษณะนิสัยคือ ผู้หญิงต้องการ จะพบว่าผู้หญิงคือชอบหนุ่มแบบนี้จะมีอายุแล้วหรือไม่ก็แต่งงานแล้ว

jerk = ตรงข้ามกับ nice guy แทบจะทุกอย่าง หนุ่มประเภทนี้ไม่แคร์ใคร ไม่เคยยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักไม่สนใจความรู้สึกใคร ทําตามอารมณ์ของตัวเอง หนุ่มประเภทนี้จะมีหญิงมาชอบเยอะเพราะแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัว เองอย่างสูงและด้วยความไม่แคร์ใคร จึงทําให้ลึกๆแล้ว ผู้หญิงรู้สึกท้าทาย (challenging) คือจะทําให้ jerk มาชอบใครสักมนุษย์แต่ jerk ก็ขาดลักษณะคือผู้หญิงชอบเช่นกันคือ ความสุขุม (calm) และการควบคุมตัวเอง(control)เพราะโดยส่วนใหญ่หนุ่มลักษณะนี้จะเป็นมนุษย์คือ วู่วาม ถึงแม้ว่า jerk จะมีหญิงมาชอบเยอะแต่ก็ไม่สามารถคบได้นาน

cocky + funny = เทคนิคการพูดคุยตลกคือมีคําเสียดสี ประชด หรือการยกตนเอง แบบทีเล่นทีจริงอยู่ในประโยคถ้าทําอย่างถูกวิธีแล้ว การคุยตลกเช่นนี้ผู้หญิงจะชอบมากเนื่องจากจะแสดงความมั่นใจ ความมีพลัง อํานาจ ความฉลาดและแถมด้วยอารมณ์ขันทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะคือดีคือจะทําให้ หญิงมาชอบทั้งสิ้นการพูดแบบนี้โดยมากจะมาพร้อมกับการยิ้มแบบกวนๆนิดๆ

social proof = การแสดงออกทางสังคม คือหมายถึงว่าผู้ใชเว็บเป็นมนุษย์คือมีมนุษย์ยอมรับ หรือมีฐานะทางสังคมคือสูงsocial proof เป็นวิธีคือจะทําให้หญิงมาหลงผู้ใชเว็บได้เร็วคือสุดแต่ไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆ เช่น การเป็นดารา หรือเป็นมนุษย์รวยแสดงให้เห็นว่ามี social proof สูงเทคนิคนี้โดยมากจะเป็นในกรณีคือผู้ใชเว็บเดินไปกับเพื่อนๆผู้หญิงหน้าตาดีๆสัก หน่อยแล้วหญิงมนุษย์คือผู้ใชเว็บหมายปองมาเจอเข้า ทําให้เธอคิดว่าผู้ใชเว็บเป็นมนุษย์คือมี social proofเพราะผู้ใชเว็บเดินอยู่กับหญิงๆ(เพื่อนผู้ใชเว็บ) นั่นเอง หรือการตีซี้กับเพื่อนสนิทของหญิงคือผู้ใชเว็บชอบแล้วพื่อนมนุษย์นั้นไปพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับผู้ใชเว็บให้เธอฟัง อันนี้ก็ถือเป็น social proof เหมือนกัน

neg-hit = เทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับหญิงงามมากๆ ประเภทพวก 8-9 จากคะแนนเต็มสิบคือ การแซวหญิงโดยสังเกตจากจุดอ่อนของพวกเธอ อาจจะเป็นจุดบกพร่องทางนิสัยหรือทางหน้าตาเล็กน้อยๆ จุดประสงค์ของมันก็คือทําให้หญิงงามเหล่านั้น เปิดใจกับเรามากขึ้นไม่คิดว่าตัวเองเลิศเลอ perfect ทําให้เธอคิดว่าเราอยู่ในระดับคือคู่ควรกับเธออีกนัยนึงคือ การทําลาย bitch shield นั่นเอง

bitch shield = หญิงงามหลายมนุษย์จะมี bitch shield (กําแพงนางมารร้าย) โดยอัตโนมัติ กับมนุษย์คือเข้าไปจีบคือ อาจจะไม่ยอมพูดดีด้วย หรือทําตัวแบบหยิ่งๆนี่เป็นผลมาจากหญิงงามนั้นส่วนใหญ่จะโดนหนุ่มมากหน้า หลายตาเข้าไปรุมจีบซึ่งก็จะมีทั้งหนุ่มบ้ากาม หื่นๆ มากมาย หญิงงามเหล่านี้จึงต้องมี bitch shield ไว้ป้องกันตัวไม่ให้โดน... ได้อย่างง่ายดายจุดประสงค์อีกอย่าง คือเป็นการทดสอบว่าหนุ่มคือเข้ามาจีบจะเหมาะสมกับเธอหรือไม่ถ้าทําลาย bitch shield เธอได้ แสดงว่าหนุ่มมนุษย์นั้นมีผู้ใชเว็บสมบัติคือดีคือจะเป็นแฟนเธอการทําลาย bitch shield นั้นทําได้หลายวิธี เช่น cocky + funny หรือ neg-hitบางครั้งการแสดงออกว่ามีความมั่นใจสูงอย่างเดียวก็ทําลายได้ อันนี้แล้วแต่มนุษย์note-ผู้หญิงบางมนุษย์มี bitch shield ตั้งแต่เกิด คือ มี bitch shield ในสันด_นผู้หญิงประเภทนี้ไม่ควรจีบต่อไปเพราะจะไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมา


AFC (average frustrated chump) = หนุ่มคือชอบมานั่งครุ่นคิด ว่าหญิงๆจะชอบเค้ามั้ยเป็นพวกวิตกจริต ว่าทําอย่างนี้แล้วเธอจะชอบเค้าหรือป่าวทําอย่างนั้นแล้วเธอจะรักเค้ามั้ย เวลาจีบหญิงไม่ติดพวกเค้าก็มัวแต่ถามตัวเองว่าทําไม ทําดีอย่างนี้แล้วเธอยังไม่ชอบ ทําไมทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดพวกเค้าชอบหวังว่า ถ้าเค้าเป็นอย่างนู้น เป็นอย่างนี้ก็คงดีเช่นถ้าหล่อกว่านี้อีกหน่อย ถ้ารวยกว่านี้อีกนิด หญิงๆคงจะมาสนใจมากขึ้นพวกเค้าชอบนั่งซึม เศร้า โทษฟ้าดิน โทษมนุษย์นู้นที มนุษย์นี้ทีไม่ได้รู้เลยว่า ปัญหาคือแท้จริง มันฝังลึกอยู่ในทัศนคติของตัวเองซึ่งหนุ่มคือชอบคิดแบบนี้ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น nice guy กันทั้งนั้น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น