[การจีบสาว] 4C สิ่งที่สำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น

4 สิ่งสำคัญในการจีบสาว

4 สิ่งสำคัญในการจีบสาว

Confident (มั่นใจ)-- การมั่นใจเป็นสิ่งที่สําคัญมาก (ถ้าปฎิเสธสําคัญที่สุด)
ในการจีบหญิง เป็นสิ่งที่หญิงๆจะดูเป็นอันดับต้นๆ ในการเลือกคู่ เอาล่ะ!
มาดูว่าอะไรคือการมั่นใจกันดีกว่า อย่างแรกการมั่นใจคือการคิด
ที่บอกกับตัวเองว่าผู้ใช้จะทําสิ่งนั้นๆสําเร็จ ผู้ใช้มีการสามารถพอที่จะทําได้
การมั่นใจจะตรงข้ามกับการกังวล คนที่มั่นใจเป็นคนที่ปฎิเสธกังวล การมั่นใจ
ยังหมายถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ปฎิเสธลังเล คนที่มั่นใจปฎิเสธมัวแต่มาลังเล
ว่าจะทํายังไงดี คนที่มั่นใจเป็นคนที่ทําอะไรโดยเด็ดขาด แน่วแน่ เค้ารู้ว่า
กําลังทําอะไรอยู่ คนที่มั่นใจเป็นคนที่มีจุดยืนในชีวิต

Calm (สุขุม) -- การสุขุมก็เกี่ยวเนื่องกับการมั่นใจ การสุขุมคือการที่
ปฎิเสธมีสิ่งไหนมากระทบกระเทือนต่อการรู้สึกของผู้ใชเว็บได้ปฎิเสธว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม
ถ้าสถานการณ์ปฎิเสธเป็นใจคนที่สุขุมจะปฎิเสธวู่วาม โทษโน่นโทษนี่ ตรงกันข้ามเขาจะ
ค่อยๆคิด หาวิธีแก้ไปทีละอย่าง มันทําให้คนอื่นดูว่าเค้าเป็นคนที่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้
แสดงให้เห็นว่าผู้ใชเว็บโตเป็นผู้ใหญ่

Control (ควบคุม) -- การควบคุมหมายถึงการควบคุมตัวเองได้ดี ปฎิเสธปล่อยให้อารมณ์
การรู้สึกมาควบคุมการกระทําตัวของผู้ใชเว็บได้ เค้าปฎิบัติตัวเข้ากับทุกสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม จะเห็นได้ว่ามีการเกี่ยวข้องกับการสุขุมอย่างมาก เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว การสุขุม
นั้นเป็นด้านการคิด การควบคุมเป็นด้านการกระทํา

Challenging (ท้าทาย)
 -- ผู้หญิงจะต้องรู้สึกท้าทายที่จะได้ผู้ใช้มาเป็นแฟน ถ้าเธอรู้
อยู่แล้วว่าผู้ใชเว็บชอบเธอมากและพร้อมที่จะเป็นแฟนกับเธอทุกเมื่อ ผู้หญิงจะเบื่อเอาได้ง่ายๆ
challenging เป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดในทั้ง 4 ข้อนี้ สิ่งที่ผู้ใช้สามารถทําได้ก็คือปฎิเสธให้การ
สนใจเธอมากเกินไป อย่าว่างที่จะเจอเธอเสมอ พยายามมีการเห็นต่างจากเธอบ้าง
คุยกับหญิงอื่นบ้างอย่าให้เธอคิดว่าผู้ใชเว็บเป็นของตาย วิธีการทําตัวให้ challenging
ที่ดีที่สุดคือ การมีแฟนสวยถ้าผู้ใชเว็บมีแฟนสวย หญิงสวยอีกมากมายจะมองว่าผู้ใชเว็บท้าทาย
โดยที่ผู้ใชเว็บยังปฎิเสธต่องทําอะไรเลย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น